68

Setembre 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

AQU RECOMANA

  • INQAAHE
    AQU Catalunya exercirà el Secretariat de la INQAAHE a partir de l'1 d'octubre de 2013. La INQAAHE és la Xarxa internacional d'organismes per a l'assegurament de la qualitat en l'educació superior. D'abast mundial, la Xarxa està formada per més de 200 institucions vinculades a l'educació superior i el seu objectiu és millorar la capacitat en aquesta matèria a nivell internacional i, amb aquesta finalitat, ser font de suport i integració, mitjançant la recol·lecció i difusió d'informació sobre les teories i pràctiques actuals i noves de l'ensenyament superior.
  • EUA Global University Rankings and Their Impact - Report II
    Segon informe de la EUA sobre els rànquings universitaris i el seu impacte.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008