el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

69

Novembre 2013

EDITORIAL

“On the shoulders of giants”

Si mirem retrospectivament, veurem que AQU Catalunya és una agència que des dels inicis ha tingut Europa i el món com a referent. N'és una prova el fet que l'any 1998 es va inscriure a la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) i que el 1999 va esdevenir agència fundadora de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

Més d'una dècada després, el Consell de Direcció de la INQAAHE ha escollit AQU Catalunya perquè fins al 2015 assumeixi la seu del Secretariat d'aquesta organització internacional que agrupa més de 200 institucions d'educació superior d'arreu del món, tot agafant el relleu de l'agència holandesa NVAO.

No cal dir que aquest reconeixement a la trajectòria i a la capacitat d'AQU Catalunya és un altre motiu pel qual ens hem de sentir orgullosos de la feina que aquesta organització, la primera creada a l'Estat espanyol ara fa tot just disset anys, ha sabut desenvolupar guiada pels diferents equips directius que l'han liderat, la feina dels quals és el rerefons permanent de la nostra activitat.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 

OPINIÓ

  • Records i reflexions sobre el Secretariat de la INQAAHE durant la seva etapa a l'Haia

    Guido Langouche
    Secretari sortint de la INQAAHE i professor emèrit de la Universitat de Leuven

    Ha arribat el moment de dir adéu al Secretariat de la INQAAHE —la Xarxa Internacional d'Organismes per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior—, del qual ens hem fet càrrec des de l'Organització d'Acreditació dels Països Baixos i Flandes (NVAO) al llarg de gairebé sis anys. Com a secretari sortint, m'han demanat unes breus reflexions sobre aquesta etapa. El primer que em ve a la memòria és la gran quantitat de correus electrònics que m'arribaven cada dia a la bústia d'entrada. I em refereixo només als correus que no formaven part de la tasca diària, els quals s'afegien als que arribaven a l'adreça secretariat@inqaahe.org i eren diligentment atesos per Carolien Hennekam i, amb anterioritat, per Esther van den Heuvel.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008