69

Novembre 2013

16.10.2013

Homenatge al Dr. Sebastián Rodríguez Espinar

Homenatge al Dr. Sebastián Rodríguez Espinar

El Dr. Sebastián Rodríguez Espinar, catedràtic d'Orientació Educativa de la Universitat de Barcelona i, des de fa 15 anys, assessor d'innovació i desenvolupament en matèria de qualitat a AQU Catalunya, ha publicat amb l'editorial Síntesis els llibres següents:

  • La evaluación de la calidad en la educación superior: fundamentos y modelos
  • Panorama internacional de la evaluación de la calidad en la educación superior, i
  • La evaluación de la calidad en la educación obligatoria.

AQU Catalunya i la Universitat de Barcelona aprofiten l'avinentesa per organitzar conjuntament un acte de divulgació d'aquests treballs i, sobretot, de reconeixement de les aportacions que el Dr. Rodríguez ha fet en l'àmbit de l'avaluació i la millora de la qualitat del sistema universitari català.

L'acte tindrà lloc el proper 5 de novembre a les 18 hores a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008