69

Novembre 2013

OPINIÓ

  • Records i reflexions sobre el Secretariat de la INQAAHE durant la seva etapa a l'Haia
    Ha arribat el moment de dir adéu al Secretariat de la INQAAHE —la Xarxa Internacional d'Organismes per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior—, del qual ens hem fet càrrec des de l'Organització d'Acreditació dels Països Baixos i Flandes (NVAO) al llarg de gairebé sis anys. Com a secretari sortint, m'han demanat unes breus reflexions sobre aquesta etapa. El primer que em ve a la memòria és la gran quantitat de correus electrònics que m'arribaven cada dia a la bústia d'entrada. I em refereixo només als correus que no formaven part de la tasca diària, els quals s'afegien als que arribaven a l'adreça secretariat@inqaahe.org i eren diligentment atesos per Carolien Hennekam i, amb anterioritat, per Esther van den Heuvel.
    Guido Langouche - Secretari sortint de la INQAAHE i professor emèrit de la Universitat de Leuven
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008