69

Novembre 2013

OPINIÓ

Records i reflexions sobre el Secretariat de la INQAAHE durant la seva etapa a l'Haia

Guido Langouche - Secretari sortint de la INQAAHE i professor emèrit de la Universitat de Leuven

Ha arribat el moment de dir adéu al Secretariat de la INQAAHE —la Xarxa Internacional d'Organismes per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior—, del qual ens hem fet càrrec des de l'Organització d'Acreditació dels Països Baixos i Flandes (NVAO) al llarg de gairebé sis anys. Com a secretari sortint, m'han demanat unes breus reflexions sobre aquesta etapa. El primer que em ve a la memòria és la gran quantitat de correus electrònics que m'arribaven cada dia a la bústia d'entrada. I em refereixo només als correus que no formaven part de la tasca diària, els quals s'afegien als que arribaven a l'adreça secretariat@inqaahe.org i eren diligentment atesos per Carolien Hennekam i, amb anterioritat, per Esther van den Heuvel. Elles, que eren el veritable Secretariat, dedicaven tot el seu temps a resoldre els assumptes de la INQAAHE: la planificació i preparació de les reunions de la Xarxa, per la qual cosa havien de fer el seguiment als membres i presidents de les comissions perquè suggerissin temes, ponències i la composició dels panels, i alhora donar un cop de mà als organitzadors locals perquè el programa de la conferència es desenvolupés sense problemes; els correus electrònics diaris relacionats amb la sol·licitud d'admissió de nous membres i la renovació dels ja existents; la ratificació dels candidats que havien sol·licitat adherir-se a les "Directrius de bones pràctiques"; els programes de beques que ofereix la INQAAHE als seus membres; la gestió diària dels expedients i les actes de la Xarxa; els informes anuals i els fulls informatius. Sense oblidar el seguiment econòmic i la redacció dels informes financers que calia lliurar periòdicament al tresorer i al Consell de Direcció.

Com a secretari, rebia els correus electrònics més atípics, però certament no els menys interessants. En primer lloc, hi havia una comunicació constant amb el president de la INQAAHE. Gairebé cada dia ens havíem de fer alguna consulta, relacionada sobretot amb temes derivats del pla estratègic i, especialment, sobre com arribar a acords quant a les iniciatives que es tractaven en el Consell de Direcció i l'Assemblea General. Els correus dels membres del Consell de Direcció arribaven a qualsevol hora del dia o de la nit, cosa que reflecteix l'abast mundial de la Xarxa.

Aquest àmbit d'actuació a escala mundial és el que més he après a valorar de la INQAAHE. La Xarxa és el lloc ideal per compartir experiències sobre els temes relacionats amb l'assegurament de la qualitat en l'educació superior arreu del món; el lloc, per citar la Constitució de la INQAAHE, on "crear, recopilar i difondre informació sobre les teories i les pràctiques existents i en desenvolupament per a l'avaluació, la millora i el manteniment de la qualitat en l'educació superior". Europa, Àsia, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud tenen les seves xarxes regionals pròpies, amb una important activitat local, però és a través de la INQAAHE que podem compartir els assumptes que més ens preocupen. La internacionalització dels plans d'estudi i la mobilitat dels estudiants són temes candents a Europa, però no tant als països de l'Amèrica Llatina que comparteixen la mateixa llengua i la mateixa cultura i on el valor afegit d'un període d'estudis en un país veí és molt menys obvi. I mentre que en alguns països del món l'avaluació de la qualitat d'una institució superior es du a terme recopilant dades detallades sobre 350 indicadors, altres països han volgut evitar aquest excés de burocràcia i demanen a la institució que respongui lliurement només quatre preguntes bàsiques: Quina és la seva visió en relació amb la qualitat dels seus programes? Pot demostrar que aplica mesures adequades per implementar-la? Pot demostrar que coneix fins a quin punt s'implementa aquesta visió? Pot demostrar que millora sistemàticament la qualitat dels seus programes sempre que se li requereix? Un procediment força diferent. Són només dos exemples, i a la INQAAHE és on aquestes pràctiques es comparen i se'n sospesen els pros i els contres.

Si la INQAAHE no existís, hauria de crear-se. Respon a la necessitat bàsica de desenvolupar una teoria i una pràctica d'abast mundial en el camp de l'assegurament de la qualitat en l'educació superior.

Estem molt satisfets que AQU Catalunya sigui l'organisme proposat per fer-se càrrec del Secretariat en els propers anys. Estem convençuts que estarà en bones mans i li desitgem tota la sort del món. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008