70

Gener 2014

AQU NOTÍCIES

 • Reunió de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat30.12.2013
  En la seva reunió del 15 de novembre, la Comissió d'Avaluació de la Qualitat va aprovar la nova composició de les comissions específiques d'avaluació i diferents documents relacionats amb l'avaluació dels títols universitaris oficials.
 • Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes de la convocatòria juny-juliol de 201327.12.2013
  AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2012.
 • Terminis de 2014 per a l'avaluació del professorat lector27.12.2013
  El procediment i els terminis per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2014 es publicaran al DOGC a principis de gener.
 • Formació d'experts en avaluació de titulacions20.12.2013
  En la sessió formativa s'han repassat els conceptes clau i actualitzacions del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials, les eines informàtiques que s'utilitzen durant l'avaluació i s'han analitzat exemples de memòries de verificació de títols a través de casos pràctics.
 • Inici del projecte IMPALA02.12.2013
  Durant la reunió es van presentar els quatre grups de partners i es va discutir l'enfocament del projecte, el pla de treball i els diferents documents, qüestionaris o informes que s'aniran generant. Per part de cada universitat van assistir-hi un responsable acadèmic, la persona responsable de la unitat tècnica de la universitat i un estudiant. D'aquesta manera el projecte assegura, des del seu inici, la representació de tres grups d'interès clau en l'avaluació externa de la qualitat: agències, acadèmics i estudiants.
 • AQU Catalunya, al 8è Fòrum europeu d'assegurament de la qualitat (EQAF)28.11.2013
  AQU Catalunya ha participat al vuitè Fòrum europeu d'assegurament de la qualitat (EQAF), titulat Working together to take quality forward, que ha tingut lloc del 21 al 23 de novembre de 2013 a la Universitat de Goteborg, Suècia.
 • Reunió del projecte ISLAH a Barcelona19.11.2013
  El projecte ISLAH té per objectiu establir dos observatoris nacionals, a Marroc i a Tunísia, amb els currículums de la població graduada per facilitar l'intercanvi d'informació entre el sistema d'educació superior i les necessitats del mercat laboral.
 • Revisió dels criteris d'avaluació del professorat lector de la Comissió específica de Ciències de la Vida12.11.2013
  Els canvis consisteixen en la millora de la redacció relativa a l'apartat de publicacions científiques, projectes, estades de recerca i congressos. També s'han incorporat unes orientacions generals per a l'obtenció d'un informe favorable.
 • La UOC entrevista el director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya11.11.2013
  El director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, Josep Grifoll, va participar en l'última edició del Forum de la Fundació europea per a la qualitat de la innovació en l'aprenentatge virtual, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya a Barcelona del 25 al 27 de setembre.
 • Josep Grifoll, nou vicepresident d'ENQA04.11.2013
  El director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, Josep Grifoll, ha estat elegit vicepresident de l'associació europea d'agències de qualitat ENQA a l'assemblea general d'aquesta organització que va tenir lloc els dies 29 i 30 d'octubre a Vilnius, Lituània.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008