70

Gener 2014

12.11.2013

Revisió dels criteris d'avaluació del professorat lector de la Comissió específica de Ciències de la Vida

Plenari de la CLiC Plenari de la CLiC.

El plenari de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador en la reunió del 14 d'octubre va aprovar la modificació dels criteris d'avaluació del professorat lector de l'àmbit de Ciències de la Vida.

Els canvis consisteixen en la millora de la redacció relativa a l'apartat de publicacions científiques, projectes, estades de recerca i congressos. També s'han incorporat unes orientacions generals per a l'obtenció d'un informe favorable.

PDF PDF Criteris per a l'avaluació del professorat lector (Octubre 2013)

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008