70

Gener 2014

OPINIÓ

  • El sistema universitari català (SUC) davant del repte de la internacionalització de l'educació superior
    No hi ha dubte que el procés de globalització mundial està afectant, i afectarà encara més, els sistemes universitaris. La internacionalització de l'educació superior, iniciada sota arguments de cooperació i assistència a països en desenvolupament (programes de beques), s'ha convertit en un negoci multimilionari en què la competència per "guanyar clients" és cada dia més refinada: plans d'actuació a escala nacional (per exemple, Austràlia o el Canadà), aliances estratègiques entre institucions o programes de "múltiples intercanvis de béns i serveis" entre països és el nostre pa de cada dia. Com assenyalen diversos experts, amoïnats fins i tot per qüestions de frau en la concessió de títols "internacionals" (per exemple, double degrees), i en paraules de Philip Altbach, director del Center for Higher Education at Boston College, s'observa un cert "caos" en el sistema universitari mundial.
    Sebastián Rodríguez Espinar - Professor emèrit de la Universitat de Barcelona i assessor d'innovació i desenvolupament en matèria de qualitat d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008