70

Gener 2014

AQU RECOMANA

  • L'ENQA estrena nou web
    En aquest nou web es pot consultar un mapa dinàmic amb totes les agències europees membres de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education.
  • Cinquena enquesta d'inserció laboral
    Totes les universitats catalanes, públiques i privades, a través d'AQU Catalunya, inicien al 2014 la cinquena edició de l'estudi d'inserció laboral dels titulats del sistema universitari català.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008