71

Març 2014

AQU NOTÍCIES

 • Reunió del Board de l'ENQA21.02.2014
  El 19 de febrer AQU Catalunya va acollir una de les sessions de treball que el Consell de Direcció de l'Associació europea d'agències de qualitat, ENQA, realitza durant l'any. L'Agència està representada al Board de l'ENQA per Josep Grifoll, vicepresident de l'Associació i director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya.
 • La Comissió científica del projecte Ocupadors inicia la seva activitat20.02.2014
  La Comissió científica és la responsable del disseny del qüestionari que es trametrà a 1.000 establiments empresarials a Catalunya, en el marc de l'estudi Ocupadors. L'enquesta, que es durà a terme al juny de 2014, i la Comissió en supervisarà el disseny de la població i mostra.
 • Resultats de la 2a convocatòria de 2013 d'informes de professorat lector19.02.2014
  El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 67%.
 • Formació d'experts en acreditació de manuals d'avaluació docent18.02.2014
  AQU Catalunya ha organitzat una sessió de formació per a les 12 persones (acadèmics, responsables d'unitats tècniques i estudiants de les universitats catalanes) que han estat nomenades per formar part dels tres comitès d'avaluació externa de la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.
 • Pla d'activitats 2014 10.02.2014
  Les activitats d'AQU Catalunya per a l'any 2014 s'estructuren en sis eixos estratègics: qualitat docent, qualitat del professorat, generació de coneixement, internacionalització, direcció estratègica i comunicació, i organització interna. De les activitats previstes en el Pla, un terç són noves i requeriran un esforç important per dur-les a terme. Així mateix, per al compliment d'aquesta planificació, a part dels recursos que AQU Catalunya hi destini, caldrà comptar, com sempre, amb l'estreta col·laboració i el suport de les universitats i del Govern de la Generalitat de Catalunya.
 • Posició del Consell de Direcció sobre l'Informe CORA07.02.2014
  El Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la seva reunió de 17 de desembre de 2013, va acordar manifestar el seu complet desacord amb la mesura 1.07.004, i els seus objectius concrets, plantejada per la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (Informe CORA, novembre de 2013).
 • Comença el projecte Ocupadors 05.02.2014
  AQU Catalunya presenta l'estudi Ocupadors, un projecte que ha rebut el suport financer de l'Obra Social "la Caixa", per analitzar la satisfacció de les persones i empreses que donen ocupació respecte a la preparació i el rendiment al lloc de treball de la població graduada universitària catalana.
 • Actualització de les taxes per l'avaluació del professorat04.02.2014
  D'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2014 i la Llei de de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, s'han actualitzat els imports de les taxes per l'avaluació de professorat.
 • AQU Catalunya, al taller d'ENQA sobre la publicació de resultats d'avaluació de la qualitat23.01.2014
  Organitzat per l'associació europea d'agències ENQA i el Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (OAQ), s'emmarca en el projecte EQArep, sobre la transparència de l'educació superior europea a través d'informes públics d'avaluació de la qualitat de l'ENQA, que compta amb el suport del Lifelong Learning Programme de la Unió europea.
 • Comença la 5a enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris catalans08.01.2014
  Durant el primer trimestre de 2014, gairebé 28.000 graduats i graduades de les universitats catalanes seran enquestats per conèixer la seva inserció laboral.
 • Es fixen els criteris i els terminis per a l'avaluació 2014 de l'activitat investigadora del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques03.01.2014
  La Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) d'AQU Catalunya ha establert els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008