71

Març 2014

05.02.2014

Comença el projecte Ocupadors

Obra Social La Caixa

AQU Catalunya presenta l'estudi Ocupadors, un projecte que ha rebut el suport financer de l'Obra Social "la Caixa", per analitzar la satisfacció de les persones i empreses que donen ocupació respecte a la preparació i el rendiment al lloc de treball de la població graduada universitària catalana. L'objectiu d'aquest estudi és, doncs, valorar l'ajustament de la formació dels graduats en relació, especialment, amb les competències vinculades al treball dins una organització.

En aquesta direcció, les opinions dels ocupadors s'obtindran a través d'enquestes telefòniques, que recolliran les dimensions principals de l'estudi Eurobarometer survey on Employers' perception of graduate employability (2010), s'analitzaran en grups de treball distribuïts per sector productiu i s'obrirà una convocatòria d'ajuts de recerca.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008