72

Maig 2014

AQU NOTÍCIES

 • Reunió de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat 30.04.2014
  En la seva reunió de l'11 d'abril, la Comissió d'Avaluació de la Qualitat va aprovar, principalment, els documents que es detallen a continuació.
 • Reunió del Comitè executiu de la INQAAHE22.04.2014
  AQU Catalunya ha acollit la primera reunió del Comitè executiu de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education des que l'Agència n'exerceix el Secretariat.
 • Resultats de la segona convocatòria de 2013 d'acreditacions de recerca i de recerca avançada16.04.2014
  El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 66% en el cas de les acreditacions de recerca i del 71% en el cas de les acreditacions de recerca avançada.
 • Reunió del Consell de Direcció d'AQU Catalunya16.04.2014
  El passat 2 d'abril AQU Catalunya va convocar el primer Consell de Direcció de l'any 2014.
 • AQU Catalunya obre la porta a que els centres universitaris puguin autoverificar les titulacions10.04.2014
  La certificació del SGIQ s'integrarà en el mateix procediment d'acreditació de titulacions, es durà a terme a nivell de centre i té com a objectiu assegurar que el disseny, l'aprovació, el desenvolupament, el seguiment, la millora, la modificació i, si escau, l'extinció dels programes es desenvolupen correctament.
 • Reunió de llançament del projecte EQTeL27.03.2014
  AQU Catalunya i ENQA participen en el projecte com a socis i tenen la responsabilitat de dissenyar i implantar processos de formació de personal a les universitats jordanes, justament per al desenvolupament de sistemes d'assegurament de la qualitat.
 • Proposta revisada dels ESG25.03.2014
  El Grup E4, format per l'ENQA, ESU, EUA i EURASHE ha presentat, el 18 de març, una proposta conjunta de revisió dels estàndards i directrius per a la garantia de qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) i l'ha remès al grup de seguiment del procés Bolonya (BFUG), que supervisa el procés de Bolonya entre les reunions ministerials.
 • Formació d'experts en avaluació AUDIT-EAS21.03.2014
  Durant la sessió, que ha tingut lloc el 20 de març, s'han presentat la metodologia i el procés d'avaluació i també l'aplicació informàtica amb la qual es durà a terme aquesta avaluació.
 • Entrevista al director d'AQU Catalunya a Notícies en xarxa20.03.2014
  Martí Casadesús, director d’AQU Catalunya, va ser entrevistat la setmana passada al programa Notícies en xarxa, l’espai informatiu matinal de La Xarxa de Comunicació Local, amb motiu de la inauguració del Saló de l’Ensenyament d’enguany.
 • El president d'AQU Catalunya, al programa Els matins de TV319.03.2014
  Josep Joan Moreso, president d'AQU Catalunya, ha participat a la taula rodona del programa Els matins de TV3 per parlar sobre les decisions dels estudiants a l'hora de decidir el seu futur universitari amb motiu de la inauguració del Saló de l'Ensenyament d'aquest any.
 • Formació en acreditació de titulacions als comitès d'avaluació externa17.03.2014
  AQU Catalunya ha organitzat una sessió de formació per a la vintena de persones (acadèmics, estudiants i professionals) que han estat nomenades per formar part dels primers comitès d'avaluació externa de l'acreditació de les titulacions universitàries oficials.
 • Jornada sobre L'acreditació de les titulacions universitàries oficials11.03.2014
  Els objectius de la jornada són difondre les accions de simplificació que l'Agència està realitzant pel que fa als processos de verificació, modificació i seguiment, i explicar els processos de visites externes i d'acreditació que s'iniciaran aquest any.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008