72

Maig 2014

11.03.2014

Jornada sobre L'acreditació de les titulacions universitàries oficials

AQU Catalunya organitza el proper 28 d'abril la jornada L'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES OFICIALS a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els objectius de la jornada són difondre les accions de simplificació que l'Agència està realitzant pel que fa als processos de verificació, modificació i seguiment, i explicar els processos de visites externes i d'acreditació que s'iniciaran aquest any.

La jornada està dirigida, principalment, a responsables de les titulacions universitàries oficials; vicerectors responsables de la qualitat i dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions; dels responsables de les unitats tècniques de qualitat; i representants de la secretaria d'Universitats i Recerca i d'AQU Catalunya.

Més informació i inscripció a la jornada 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008