72

Maig 2014

16.04.2014

Resultats de la segona convocatòria de 2013 d'acreditacions de recerca i de recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la segona convocatòria de 2013, oberta del 14 al 31 d'octubre. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 66% en el cas de les acreditacions de recerca i del 71% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

ACREDITACIÓ DE RECERCA (professorat agregat)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 25 1 15 9 63
Ciències Socials 71 2 48 21 70
Ciències 20 0 17 3 85
Ciències de la Vida 21 1 12 8 60
Ciències Mèdiques 32 3 12 17 41
Enginyeria i Arquitectura 43 4 28 11 72
TOTAL 212 11 132 69 66

ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (catedràtic)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 4 1 3 25
Ciències Socials 18 0 12 6 67
Ciències 7 0 6 1 86
Ciències de la Vida 8 1 6 1 86
Ciències Mèdiques 9 1 6 2 75
Enginyeria i Arquitectura 15 1 10 4 71
TOTAL 61 3 41 17 71

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; 
%F: % favorables sobre el total (sense comptar les TSR).


PDF PDF EDICTE de 10 d'abril de 2014, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF PDF EDICTE de 10 d'abril de 2014, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008