72

Maig 2014

OPINIÓ

AQU Catalunya rep una bona qualificació com a nou secretariat de la INQAAHE

Carol L. Bobby - Presidenta de la INQAAHE

L'1 d'octubre de 2013, AQU Catalunya va assumir el secretariat de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Després que el Consell de Direcció la seleccionés entre les diverses organitzacions que aspiraven a ocupar aquest prestigiós càrrec, AQU Catalunya ha demostrat una gran competència, així com un alt grau d'excel·lència, en l'exercici de totes les tasques que ha dut a terme fins ara. Abans que AQU Catalunya es fes càrrec de les responsabilitats de la INQAAHE, havia fet les funcions de secretariat l'agència d'acreditació dels Països Baixos i Flandes (NVAO), amb seu a l'Haia.

140422_inqqaheDes que es va signar l'acord per assumir les tasques del secretariat i es van transferir els expedients de NVAO a AQU Catalunya, el personal assignat a la gestió del secretariat de la INQAAHE ha treballat de valent per donar resposta als missatges de correu electrònic, resoldre qüestions relatives als membres de l'organització, administrar complexes transaccions financeres internacionals, preparar butlletins informatius i aprendre a gestionar amb tots els ets i uts un lloc web desenvolupat en un altre país. D'altra banda, també ha hagut de familiaritzar-se amb les persones que integren el Consell de Direcció, esbrinar els procediments de treball dels comitès i enviar recordatoris sobre els temes que el Consell ha de gestionar i resoldre. I tot plegat ho ha fet amb gran aplom i expertesa.

Després de sis mesos d'intercanvi de missatges de correu electrònic entre el secretariat i la presidenta de la INQAAHE (jo mateixa), vam tenir la satisfacció de poder-nos conèixer cara a cara a principis d'abril a la seu d'AQU Catalunya, amb motiu de la reunió del Comitè Executiu de la INQAAHE. Els membres del Consell de Direcció de la INQAAHE (jo mateixa, Carol Bobby, com a presidenta; la tresorera, Jawaher Al-Mudhahki, i la vicepresidenta Susanna Karakhanyan) ens vam reunir amb el personal del secretariat (Martí Casadesús Fa com a secretari, Concepción Herruzo i Àngels González) al llarg de dos dies. Durant aquesta trobada, vam abordar els aspectes operatius de la INQAAHE i vam analitzar les millores que podríem aplicar a la nostra política i planificació financera, a bases de dades del web, a la col·laboració amb els membres de la xarxa, a la planificació de reunions i a la comunicació amb membres externs. També vam revisar el pla estratègic de la INQAAHE en relació amb les decisions preses en els darrers sis mesos. Va ser una reunió productiva i molt satisfactòria des del punt de vista professional.

Els dies que el Comitè Executiu de la INQAAHE va passar a Barcelona van ser molt profitosos. Tots vam tornar al nostre país respectiu amb la certesa que la INQAAHE estava en bones mans. Volem agrair sincerament a AQU Catalunya la seva voluntat de compartir l'espai administratiu i l'equip de treball amb la INQAAHE, i sobretot volem agrair al Martí, la Conchita i l'Àngels la bona feina que estan fent!

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008