73

Juliol 2014

EDITORIAL

Ja disposem dels resultats de la cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral

Martí Casadesús Fa - Director d'AQU Catalunya

Com ja va essent habitual, cada tres anys AQU Catalunya coordina el llançament i l'anàlisi de l'enquesta d'inserció laboral dels nostres titulats universitaris, un estudi finançat pels consells socials de les universitats públiques, de les universitats privades, dels centres adscrits i d'AQU Catalunya. No cal que subratlli ni l'abast d'aquest treball, amb més de 25.000 titulats enquestats enguany, ni la seva oportunitat en un moment de forta crisi a tot el país. En aquest editorial, tampoc no m'entretindré ni en la contrastada metodologia que fa servir l'estudi ni en el seu impacte, que és prou conegut i rellevant.

Ara bé, sí que m'agradaria destacar aquells dos aspectes més nous que han fet que aquest any aquest projecte hagi fet encara un altre pas endavant. En primer lloc, la participació de pràcticament tot el sistema universitari català, no només amb totes les universitats públiques i privades del sistema, sinó també amb 24 centres adscrits; i en segon lloc, la incorporació per primer cop a l'enquesta dels titulats de màster, cosa que completa l'estudi amb tots els nivells de formació universitària existents. L'estudi inclou, doncs, per primera vegada i de forma totalment pionera, la pràctica totalitat dels titulats universitaris del sistema universitari català.

Tampoc no entraré en detall en els resultats obtinguts, que són comentats posteriorment en aquest mateix butlletí, o més extensament en el butlletí d'AQU Catalunya, però sí que m'agradaria subratllar en primer lloc allò de què tots estem convençuts i que es desprèn de l'enquesta: estudiar a la universitat segueix sortint molt a compte. Clarament, com més nivell formatiu, més augmenten les possibilitats de trobar feina, la qualitat d'aquesta feina (temporalitat, sou...) i la satisfacció que produeix. També es confirma que, malgrat l'elevadíssima taxa d'atur juvenil al nostre país, els universitaris no només són els menys afectats per la crisi, sinó que, a més, han patit menys l'augment de l'atur respecte als joves amb un menor nivell formatiu. A tot això, cal afegir-hi que, si bé es cert que es detecten camps de millora dels estudis universitaris, en especial en determinades competències a les quals any rere any la universitat ha de donar resposta, és evident també que en cada edició de l'enquesta la diferència entre el que ofereix la universitat i el que requereix la societat disminueix en general. I per damunt de tot això, una dada que crec que és molt reveladora: molt majoritàriament els nostres titulats estan satisfets amb la formació rebuda. No hi ha cap millor indicador que comprovar que la majoria dels nostres titulats repetirien els estudis que han fet a les nostres universitats.

Cal no caure, però, en cap tipus de complaença, sinó al contrari, veure què podem fer per millorar cada titulació. I és per això que vull destacar el tercer bloc d'informació que inclou l'enquesta. Així com el primer i el segon fan referència a aspectes de "marcat impacte periodístic", com són l'ocupació i la satisfacció amb aquesta ocupació, el tercer fa referència específicament a la formació i, per tant, a la universitat. Les universitats l'han de llegir en una clau molt més interna. Concretament, en aquest bloc s'analitza cadascun dels títols que s'imparteixen a la universitat de forma individual, tot destacant-ne les fortaleses i les debilitats. D'aquesta manera, aconseguim tenir una radiografia del sistema que ningú més, si més no que coneguem, no té. L'estudi ens aporta una informació privilegiada per a tot el sistema, i ajuda els futurs estudiants a escollir els estudis i, sobretot, als responsables d'aquests estudis (degans, coordinadors d'estudi...) a millorar-los de forma continuada. 

Sense cap mena de dubte, puc assegurar que som un referent a escala estatal i europea pel que fa a un estudi d'aquestes característiques. Ho hem d'aprofitar tots plegats i analitzar l'estudi fins al detall que calgui, amb totes les interpretacions i cauteles que siguin necessàries, de manera que ens ajudi a fer que, dia a dia, tinguem un sistema universitari català encara millor.

Us presentem aquesta anàlisi, que hem iniciat amb les dades referents a cicles i doctorats, que ja son públiques al web d'AQU Catalunya des de fa pocs dies. D'altra banda, restem a l'espera dels resultats de l'enquesta als estudiants de màster que completa l'estudi, i que molt probablement publicarem abans que finalitzi aquest any.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008