73

Juliol 2014

25.06.2014

Entrevista al director d'AQU Catalunya a La Vanguardia

Martí Casadesús, a La Vanguardia

Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya, va ser entrevistat pel diari La Vanguardia per parlar sobre quins criteris han de tenir en compte els joves a l'hora d'escollir els estudis universitaris i com aquests influeixen sobre les possibilitats d'obtenir una ocupació laboral òptima.

El director va posar èmfasi en l'estudi que AQU Catalunya està realitzant sobre la inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes, els resultats del qual es donaran a conèixer durant el mes vinent. 

Podeu llegir l'entrevista sencera a l'enllaç de sota: 

PDF Entrevista a Martí Casadesús a La Vanguardia

 

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008