73

Juliol 2014

03.06.2014

Experts catalans participen en l'avaluació de la Moscow State Pedagogical University

140602_MSPU Foto de MSPU

Miquel Serra, catedràtic del Departament de Psicologia Bàsica de la UB, i Andreu Olesti, catedràtic del Departament de Dret i Economia Internacionals de la mateixa universitat, han participat en l'avaluació externa de la Moscow State Pedagogical University (MSPU) que va tenir lloc del 28 al 30 d'abril. Serra i Olesti han estat col·laboradors d'AQU Catalunya en avaluacions internacionals anteriors.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008