73

Juliol 2014

14.05.2014

Josep Anton Ferré, nou rector de la URV

140514_RectorURV J.A. Ferré durant la presentació del MVSMA a la URV el 30 de novembre de 2010

Josep Anton Ferré ha estat escollit nou rector de la URV, amb un 53,97% de vots ponderats a les eleccions celebrades dimarts, 13 de maig. Catedràtic de Mecànica de Fluids al Departament d'Enginyeria Mecànica, Ferré substituirà en el càrrec Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat des de l'any 2006. La durada del mandat serà de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.

Josep Anton Ferré va ser director d'AQU Catalunya des del 2009 fins al 2013. Durant el seu mandat, va impulsar, entre altres, El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) i el web d'indicadors WINDDAT.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008