73

Juliol 2014

OPINIÓ

  • Doctorat industrial: de la teoria a la pràctica
    Després de conèixer els resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes realitzada per AQU Catalunya, m'agradaria expressar la meva opinió pel que fa al cas segons l'experiència viscuda després d'estudiar a la universitat. En el moment d'accedir-hi, la meva opció va ser entrar a Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), bàsicament perquè trobava que els continguts eren atractius i perquè, en aquells moments (any 2002), les perspectives laborals un cop finalitzada la carrera eren molt bones. Fins i tot, a continuació, vaig cursar un màster en Mecànica Computacional entre la Universitat de Swansea (Gal·les) i la mateixa UPC. No obstant això, el panorama ha canviat molt, tal com reflecteix l'enquesta, ja que han baixat tant els contractes fixos com els salaris.
    Carles Estruch Tena - Enginyer de Camins, Canals i Ports, Màster en Mecànica Computacional i estudiant de Doctorat Industrial
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008