75

Novembre 2014

ARTICLES

  • La internacionalització de l'educació
    No hi ha cap recepta ni un únic conjunt d'indicadors per a una universitat internacionalitzada. La internacionalització és un procés de canvi que es dissenya a mida per satisfer les necessitats i els interessos de cada entitat d'educació superior. En conseqüència, no hi ha un model d'internacionalització que s'adapti a tothom de la mateixa manera. El fet d'adoptar una sèrie d'objectius i estratègies simplement perquè "estan de moda" o per adequar-los a una "imatge de marca" invalida la norma que cada programa, institució o país ha de decidir la seva manera d'enfocar la internacionalització d'acord amb la seva lògica interna, els seus objectius i la seva expectativa de resultats.
    Jane Knight - Professora adjunta, Departament de Lideratge, Educació Superior i Educació d'Adults de l'Ontario Institute for Studies in Education (OISE), Universitat de Toronto
  • La qualitat de les evidències en el procés d'acreditació
    El compromís d'AQU Catalunya amb la millora de l'eficàcia i l'eficiència dels processos d'assegurament de la qualitat es concreta en accions periòdiques de metaavaluació, que actuen com a mecanismes de retroalimentació i reflexió sobre el seu desenvolupament i millora. En el marc del procés d'acreditació de titulacions universitàries oficials de grau i de màster, el passat 17 de setembre AQU Catalunya va organitzar una sessió de metaavaluació, a partir de l'experiència de les nou visites externes d'acreditació realitzades fins ara, entre els mesos d'abril i juliol del 2014.
    Albert Basart Capmany - Gestor de projectes d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008