75

Novembre 2014

02.10.2014

Reunió del comitè de vicerectors de Qualitat

141001_Reunió Vices Qualitat

El 29 de setembre ha tingut lloc la reunió del comitè de vicerectors de Qualitat de les universitats catalanes a la seu d'AQU Catalunya.

Durant la sessió, s'han tractat els temes següents:

  • Directrius per a la certificació del SGIQ i els seus efectes sobre els processos del Marc VSMA
  • Certificació de la implantació del SGIQ
  • Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia
  • Seguiment dels programes de doctorat
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008