75

November 2014

19.09.2014

AQU Catalunya on Twitter

AQU Catalunya has opened a Twitter account. Follow us on www.twitter.com/aqucatalunya

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

c/. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya - Legal number B-21.910-2008