75

Novembre 2014

17.10.2014

Reunió de la CEMAI

CEMAI

La Comissió específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI) d'AQU Catalunya s'ha reunit el 15 d'octubre per renovar l'acreditació dels models d'avaluació continguts als manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes. Properament, es faran arribar els informes d'acreditació a les universitats i se'n farà la difusió al web d'AQU Catalunya. Així mateix, la CEMAI ha certificat els mèrits de docència i de gestió, corresponents a la convocatòria de 2013.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008