75

Novembre 2014

14.10.2014

L'ENQA entrevista Josep Grifoll, vicepresident de l'organització

Feu clic a la imatge per accedir a l'entrevista completa.

Special Interview with Josep Grifoll, exiting ENQA Board Member

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008