76

Gener 2015

ARTICLES

  • Doctors: formació i inserció laboral
    L'any 2014 AQU Catalunya va finalitzar el tercer estudi sobre la inserció laboral de les persones doctorades de les universitats catalanes. Els estudis d'inserció laboral coordinats per AQU Catalunya són fruit de l'interès dels consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades en el mercat de treball.
    Redacció - AQU Catalunya
  • L'estratègia d'AQU Catalunya 2015-2018
    El Pla estratègic 2015-2018 es va elaborar en quatre fases durant el 2014: planificació del projecte, recollida de la informació a escala interna, elaboració de l'esborrany i revisió externa per part del Govern de Catalunya, dels màxims responsables de les universitats catalanes, dels membres de les comissions d'avaluació i assessores d'AQU Catalunya i d'antics directius de l'Agència.
    Redacció - AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008