76

Gener 2015

AQU NOTÍCIES

 • Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 201330.12.2014
  El contingut de l'informe se estructura en els tres grans àmbits essencials per a la millora de la qualitat de l'educació superior, amb l'objectiu de proporcionar informació rellevant per a la presa de decisions: les institucions d'educació superior, les titulacions oficials i el personal docent i investigador.
 • Actualització de les guies del Marc VSMA04.12.2014
  Des del web d'AQU Catalunya ja es poden consultar les noves versions de la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster i de la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster.
 • AQU Catalunya, al XVI Fòrum d'Almagro02.12.2014
  El Fòrum d'Almagro sobre Qualitat a la Universitat està concebut, des del seu inici el 1997, com a lloc de trobada i reflexió d'experts de totes les universitas espanyoles per a la millora de la qualitat de la universitat.
 • Convocatòria d'ajuts per a estudis d'inserció laboral02.12.2014
  En el marc de la convocatòria d'ajuts per a estudis d'inserció laboral per aprofundir en el coneixement i diagnòstic de l'ocupació dels universitaris de Catalunya, recordem que les sol·licituds s'han de presentar a AQU Catalunya com a molt tard el 5 de desembre de 2014.
 • Col·laboració d'AQU Catalunya en el projecte ASEAN QA26.11.2014
  AQU Catalunya col·labora en el projecte ASEAN QA a través d'ENQA. 35 universitats procedents de 9 països (Malàisia, Indonèsia, Tailàndia, Vietnam, Filipines, Laos, Cambotja Myanmar, Timor-Leste) han estat seleccionades a través d'un procés competitiu per tal de desenvolupar projectes d'assegurament de la qualitat amb l'assessorament extern.
 • Renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques (2013-2014)25.11.2014
  L'any 2014 AQU Catalunya ha renovat l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut als manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes. La vigència de la renovació de l'acreditació s'ha fixat fins al 31 de desembre de 2019.
 • Curs de formació per a estudiants universitaris en Garantia de Qualitat (22 i 29 de novembre) 20.11.2014
  El Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), juntament amb AQU Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB), han organitzat un curs per a estudiants del sistema universitari català en garantia de Qualitat.
 • Accés a les bases de dades d'inserció laboral17.11.2014
  AQU Catalunya posa a disposició de la comunitat acadèmica i investigadora de les universitats catalanes les bases de dades dels estudis d'inserció laboral duts a terme fins al moment (2001, 2005, 2008, 2011 i 2014) amb la intenció de fomentar l'ús de la informació sobre inserció laboral de les persones amb educació superior.
 • Jornada sobre Què s'hauria de millorar en la formació dels doctors?17.11.2014
  El dimecres 17 de desembre de 2014 tindrà lloc la jornada sobre "Què s'hauria de millorar en la formació dels doctors?" amb l'objectiu d'analitzar quina ha estat la inserció laboral dels graduats de doctorat de les universitats catalanes segons els resultats obtinguts de l'enquesta duta a terme aquest any. A partir d'aquestes dades, s'ha cregut oportú fer una trobada amb els principals responsables de la formació dels doctorats per tal de plantejar possibles línies d'actuació que ajudin a millorar els programes. Algunes de les qüestions que es plantejaran durant la jornada aniran enfocades a com millorar la qualitat i la satisfacció de la formació, com millorar la internacionalització dels programes de doctorat i a com millorar la seva ocupació. A més, es presentarà la Guia de Seguiment dels Programes de Doctorat com a eina per a la millora de la formació.
 • Signatura del conveni de col·laboració amb l'ACAUP06.11.2014
  El passat 4 de novembre el president d'AQU Catalunya, el Sr. Josep Joan Moreso, i la presidenta de l'Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques de Catalunya (ACAUP), la Sra. Sara Magallón, van signar l'Acord Marc de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques de Catalunya.
 • Indicadors docents de les titulacions d'ensenyaments artístics superiors06.11.2014
  El document conté els indicadors que es requereixen en la fase de seguiment d'aquests títols i la forma de calcular-los, per dimensions (accés i matrícula, professorat, pràctiques externes i mobilitat, satisfacció i resultats acadèmics).
 • Llançament de l'enquesta de l'estudi Ocupadors04.11.2014
  Durant tot el mes de novembre, AQU Catalunya durà a terme l'enquesta de l'estudi Ocupadors, finançat per l'Obra Social "la Caixa".
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008