76

Gener 2015

06.11.2014

Signatura del conveni de col·laboració amb l'ACAUP

141106_SignaturaACUP

El passat 4 de novembre el president d'AQU Catalunya, el Sr. Josep Joan Moreso, i la presidenta de l'Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques de Catalunya (ACAUP), la Sra. Sara Magallón, van signar l'Acord Marc de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques de Catalunya. L'objectiu d'aquest acord és establir les bases per a la col·laboració entre les dues entitats amb la finalitat de facilitar la interlocució d'AQU Catalunya amb els centres adscrits i viceversa, i realitzar les activitats que permetin apropar els centres adscrits a la societat en general.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008