76

Gener 2015

04.11.2014

Llançament de l'enquesta de l'estudi Ocupadors

Durant tot el mes de novembre, AQU Catalunya durà a terme l'enquesta de l'estudi Ocupadors, finançat per l'Obra Social "la Caixa".

Aquesta enquesta, adreçada al voltant de 14.000 empreses a Catalunya, té com a objectiu conèixer la seva percepció sobre l'adequació de les competències dels recent graduats universitaris a les seves necessitats. 

La informació que es derivi de les enquestes serà analitzada, en una etapa posterior del projecte, per diferents grups de treball per a cadascun dels sectors d'activitat econòmica.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008