76

Gener 2015

02.12.2014

Convocatòria d'ajuts per a estudis d'inserció laboral

En el marc de la convocatòria d'ajuts per a estudis d'inserció laboral per aprofundir en el coneixement i diagnòstic de l'ocupació dels universitaris de Catalunya, recordem que les sol·licituds s'han de presentar a AQU Catalunya com a molt tard el 5 de desembre de 2014. Les persones sol·licitants de la convocatòria poden ser els investigadors o els equips de recerca de les universitats catalanes, els quals hauran de lliurar el seu estudi a AQU Catalunya no més tard del 30 de setembre de 2015. Els grups seleccionats hauran de presentar els resultats en un taller que organitzarà AQU Catalunya per als responsables acadèmics i tècnics de programació i orientació de les universitats catalanes.

Podeu accedir a tota la informació sobre la convocatòria d'ajuts a través del següent enllaç.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008