76

Gener 2015

26.11.2014

Col·laboració d'AQU Catalunya en el projecte ASEAN QA

141126_ASEAN

AQU Catalunya col·labora en el projecte ASEAN QA a través d'ENQA. 35 universitats procedents de 9 països (Malàisia, Indonèsia, Tailàndia, Vietnam, Filipines, Laos, Cambotja Myanmar, Timor-Leste) han estat seleccionades a través d'un procés competitiu per tal de desenvolupar projectes d'assegurament de la qualitat amb l'assessorament extern. Els projectes van des d'establir un sistema intern d'assegurament de la qualitat fins a dissenyar mecanismes interns de garantia de qualitat dels currículums formatius.

Del 17 al 21 de novembre, rectors i vicerectors d'aquestes universitats van participar en un seminari inicial del projecte en el qual es va presentar el model europeu d'assegurament de la qualitat.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008