76

Gener 2015

25.11.2014

Renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques (2013-2014)

L'any 2014 AQU Catalunya ha renovat l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut als manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes. La vigència de la renovació de l'acreditació s'ha fixat fins al 31 de desembre de 2019.

Universitat Renovació de l'acreditació
UB Document PDF Informe de renovació de l'acreditació
UAB Document PDF Informe de renovació de l'acreditació
UPC Document PDF Informe de renovació de l'acreditació
UPF Document PDF Informe de renovació de l'acreditació
UdG Document PDF Informe de renovació de l'acreditació
UdL Document PDF Informe de renovació de l'acreditació
URV Document PDF Informe de renovació de l'acreditació

Document PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/2574/2014, de 17 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008