76

Gener 2015

17.11.2014

Jornada sobre Què s'hauria de millorar en la formació dels doctors?

El dimecres 17 de desembre de 2014 tindrà lloc la jornada sobre "Què s'hauria de millorar en la formació dels doctors?" amb l'objectiu d'analitzar quina ha estat la inserció laboral dels graduats de doctorat de les universitats catalanes segons els resultats obtinguts de l'enquesta duta a terme aquest any. A partir d'aquestes dades, s'ha cregut oportú fer una trobada amb els principals responsables de la formació dels doctorats per tal de plantejar possibles línies d'actuació que ajudin a millorar els programes. Algunes de les qüestions que es plantejaran durant la jornada aniran enfocades a com millorar la qualitat i la satisfacció de la formació, com millorar la internacionalització dels programes de doctorat i a com millorar la seva ocupació. A més, es presentarà la Guia de Seguiment dels Programes de Doctorat com a eina per a la millora de la formació.  

La jornada, que es durà a terme a l'Auditori del Campus de la Comunicació - Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra a partir de les 9.00 hores, va dirigida, principalment, a responsables de les Escoles de Doctorat de Catalunya, a coordinadors dels programes de doctorat, a vicerectors responsables de la Qualitat, de la Recerca i de la Internacionalització de les Universitats Catalanes, i a responsables de les Unitats Tècniques de Qualitat.

Per confirmar la vostra assistència, ho podeu fer abans del 12 de desembre a través del formulari d'inscripció que trobareu en aquest enllaç.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008