76

Gener 2015

OPINIÓ

  • La formació en garantia de la qualitat, imprescindible per a la participació correcta i l’apoderament dels representants estudiantils
    Els proppassats dissabtes 22 i 29 de novembre, una trentena d'estudiants de totes les universitats públiques de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG i URV) i de dues de privades (UOC i UIC) van participar a la Universitat de Barcelona en el Curs de formació en garantia de qualitat per a estudiants universitaris, organitzat pel Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i la Universitat de Barcelona (UB).
    Gemma Espigares Tribó - Membre de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008