78

Juliol 2015

ARTICLES

Principals resultats de l'estudi d'ocupadors

Queralt Capsada Munsech - Tècnica superior del Projecte Ocupadors

Amb la intenció de millorar l'ocupabilitat dels graduats del sistema universitari català (SUC), AQU Catalunya va iniciar l'any 2014 el projecte Ocupadors, finançat per l'Obra Social "la Caixa". El projecte Ocupadors té l'objectiu de recollir i analitzar l'opinió d'ocupadors i professionals de les diferents branques d'activitat sobre les competències i la qualitat de la població graduada recentment a Catalunya. La perspectiva dels ocupadors complementa la dels graduats universitaris, recollida en els estudis d'inserció laboral que AQU Catalunya ha portat a terme des de l'any 2001.

El projecte Ocupadors consta de tres fases:

Fases projecte ocupadors
 

La primera fase, corresponent a l'estudi d'ocupadors, ja està finalitzada i ha consistit en l'elaboració d'una enquesta a empreses i institucions que havien contractat graduats recents durant els darrers cinc anys. A partir de les dades obtingudes a l'enquesta, es va elaborar l'informe Ocupabilitat i competències dels graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions, on es presenten de manera detallada els resultats sobre la valoració que fan els ocupadors de les competències dels graduats recents.

Tal com es mostra al gràfic següent, les competències que els ocupadors consideren més importants són la responsabilitat a la feina, la capacitat d'aprendre i el treball en equip. La satisfacció global amb les competències dels graduats recents és de 7 (notable). No obstant això, sempre hi ha marge per a la millora. En les competències on s'observa una diferència més gran entre el grau de satisfacció i el d'importància és en la resolució de problemes, la formació pràctica i la capacitat de generar noves idees.

Comparativa entre la importància i la satisfacció amb les competències dels graduats recents
 

Els principals resultats de l'estudi es van presentar en una jornada al CosmoCaixa, amb la participació d'experts d'àmbit nacional i internacional. Alguns dels resultats que cal destacar són els següents:

dd 

Paral·lelament a l'enquesta a empreses i institucions, també s'han portat a terme enquestes específiques per al sector públic, ja que és un dels ocupadors més importants dels graus en Ciències Polítiques, Sociologia, Educació Infantil i Primària, Medicina i Infermeria, entre d'altres. Actualment estan disponibles els resultats de l'estudi d'ocupadors i del de funció pública, mentre que els corresponents a les enquestes dels àmbits d'ensenyament i salut es presentaran durant l'últim trimestre del 2015.

 

Empreses i institucions

Enquesta ocupadors

Funció pública

Enquesta funció pública

Centres educatius

Enquesta centres educatius (primària i secundària)

Medicina i Infermeria

Enquesta Medicina i Infermeria

Per tal d'entendre millor les virtuts i mancances en les competències dels graduats recents, s'estan portant a terme grups de discussió per a diferents branques d'activitat (fase 2). L'objectiu dels grups de discussió és anar més enllà dels resultats descriptius proporcionats per l'enquesta i comprendre quines són les competències que els ocupadors de cada sector busquen en els graduats recents.

Properament es convocaran els ajuts de recerca dirigits a la comunitat acadèmica (fase 3), amb la intenció d'aprofundir en el coneixement sobre l'ocupabilitat i les competències dels graduats recents i el seu grau d'adequació a les demandes del mercat de treball. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008