78

Juliol 2015

04.05.2015

IV Jornada d'Excel·lència a l'Educació

150504_JEE

AQU Catalunya ha assistit a la IV Jornada d'Excel·lència a l'Educació organitzada per l'Associació Catalana per a l'Excel·lència amb el suport del Departament d'Ensenyament, que ha tingut lloc el 30 d'abril a l'Escola Superior de Comerç Internacional ESCI-UPC.

Una de les qüestions que s'ha tractat a la jornada és la imparable incorporació de la tecnologia al procés d'aprenentatge i, especialment, com en aquest context l'alumne disposa d'eines per situar-se al centre del procés educatiu, un tema també de rellevància en l'educació superior.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008