78

Juliol 2015

30.04.2015

AQU Catalunya a l'ESDAP

150429_ESDAP

El Dr. Sebastián Rodríguez, assessor d'AQU Catalunya en Innovació i desenvolupament en matèria de qualitat, ha participat com a ponent en la jornada de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques sobre l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors.

La presentació del Dr. Rodríguez s'ha centrat en l'avaluació de competències en l'educació superior.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008