78

Juliol 2015

24.04.2015

Es constitueix la Comissió específica de Certificació de la implantació de SGIQ

150424_CEC

AQU Catalunya ha constituït la Comissió específica de Certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (CEC), formada per:

  • Martí Casadesús Fa, president (director d'AQU Catalunya)
  • Juan José Tarí Guilló (Universidad de Alicante)
  • Pau Negre Nogueras (Comtec)
  • Esther Huertas Hidalgo, secretària (gestora de projectes d'AQU Catalunya)

En la primera sessió de treball, la CEC ha presentat la Guia per a la certificació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat i s'han establert les línies de treball de la Comissió.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008