78

Juliol 2015

20.04.2015

Nova ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a l'acreditació de recerca i recerca avançada

La Comissió d'Avaluació de la Recerca, en la seva sessió de 13 d'abril de 2015, ha acordat ampliar de nou el termini de presentació de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i per a l'acreditació de recerca avançada de la primera convocatòria de l'any 2015, la qual s'inicia el dia 7 d'abril i finalitza el dia 29 de maig, ambdós inclosos.

Aquesta primera convocatòria de presentació de sol·licituds de l'any 2015 coincideix amb la convocatòria del Pla Serra Húnter, el qual preveu incorporar a les universitats públiques catalanes més de 500 nous professors seleccionats amb criteris d'excel·lència internacional fins al 2020. Atès que un dels requisits específics per aspirar a ser professor Serra Húnter és haver obtingut l'acreditació de recerca o bé l'acreditació de recerca avançada, segons si s'opta per presentar-se a la categoria de personal docent i investigador agregat/ada o catedràtic/a, respectivament, i atès que la convocatòria de l'any 2015 d'aquest Pla s'ha ampliat, la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha acordat alinear la primera convocatòria de l'any 2015 d'acreditació de recerca i d'acreditació de recerca avançada amb la convocatòria 2015 del Pla Serra Húnter. Per tant, és necessari ampliar de nou el termini de presentació de sol·licituds d'avaluació fins al dia 29 de maig de 2015.

PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/745/2015, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a una nova ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i de l'acreditació de recerca avançada.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008