78

Juliol 2015

01.04.2015

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a l'acreditació de recerca i recerca avançada

La Comissió d'Avaluació de la Recerca, en la seva sessió de 23 de març de 2015, ha acordat ampliar el termini de presentació de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i per a l'acreditació de recerca avançada de la primera convocatòria de l'any 2015, la qual s'inicia el dia 7 d'abril i finalitza el dia 15 de maig, ambdós inclosos.

Aquesta primera convocatòria de presentació de sol·licituds de l'any 2015 coincidirà amb la convocatòria del Pla Serra Húnter, el qual preveu incorporar a les universitats públiques catalanes més de 500 nous professors seleccionats amb criteris d'excel·lència internacional fins al 2020.

PDF PDF Resolució ECO/581/2015, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i per a l'acreditació de recerca avançada.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008