78

Juliol 2015

02.06.2015

Nova versió dels Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG)

A la conferència de ministres d'Educació, celebrada els dies 14 i 15 de maig a Erevan, Armènia, s'ha aprovat la nova versió dels Standards and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education (ESG).

La revisió dels ESG l'ha dut a terme, durant els darrers tres anys, un grup de treball format per BUSINESSEUROPEEducation International, ENQA, ESU, EUA, EURASHE i EQAR.

PDF Standards and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education (ESG) (2015)

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008