78

Juliol 2015

11.06.2015

Convocatòria d'avaluació dels mèrits de recerca del PDI de les universitats privades i centres adscrits

AQU Catalunya obre, del 22 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos, la convocatòria d'avaluació dels mèrits de recerca del personal docent i investigador doctor de les universitats privades i els centres adscrits.

La novetat és que, a partir d'aquest any, aquests col·lectius hauran de presentar les sol·licituds i la documentació requerida per a l'avaluació a través del portal Tràmits Gencat de la Generalitat de Catalunya:

AQU Catalunya ha signat convenis amb les universitats privades i els centres adscrits per avaluar l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador doctor d'acord amb els criteris i el procediment que l'Agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008