79

Octubre 2015

22.07.2015

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI contractat de les universitats públiques catalanes

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds de la primera convocatòria per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca, corresponents a la convocatòria tancada al mes de febrer de 2015. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2014. 

Àmbit de coneixement TP TA
Humanitats 49 29
Ciències Socials 71 51
Ciències 59 47
Ciències de la Vida 40 33
Ciències Mèdiques i de la Salut 50 36
Enginyeria i Arquitectura 103 76
TOTAL 372 272

TP: Trams presentats; TA: Trams aprovats.

PDF EDICTE de 16 de juliol de 2015, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes.  

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008