79

Octubre 2015

21.07.2015

Publicació de la nova versió dels ESG en català

Després de l'aprovació de la nova versió dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) a la conferència de ministres d'Educació celebrada els dies 14 i 15 de maig de 2015 a Erevan (Armènia), AQU Catalunya ha dut a terme la seva traducció al català, consultable a través del següent enllaç.

La revisió dels ESG ha suposat diverses rondes de consulta amb els principals ministeris i organitzacions interessats. El grup de treball que ha treballat en la revisió dels ESG (ENQA, ESU, EUA i EURASHE) ha tingut molt en compte i ha analitzat amb cura els nombrosos comentaris, propostes i recomanacions rebuts, que es reflecteixen en la nova versió. A més, aquesta edició també plasma el consens que hi ha entre totes les organitzacions implicades sobre com impulsar l'assegurament de la qualitat en l'EEES i, per tant, ofereix una base ferma per aplicar amb èxit els ESG.

Els ESG tenen com a objectius:

  • Establir un marc comú per als sistemes d'assegurament de la qualitat en l'aprenentatge i l'ensenyament en l'àmbit institucional, nacional i europeu.
  • Permetre l'assegurament i la millora de la qualitat de l'educació superior en l'Espai europeu d'educació superior.
  • Promoure la confiança mútua, facilitant així el reconeixement i la mobilitat dins i fora de les fronteres nacionals.
  • Proporcionar informació sobre l'assegurament de la qualitat a l'EEES.

Per a més informació, visiteu la pàgina Estàndards i directrius d'ENQA, a més de poder accedir a les presentacions que es van dur a terme durant les jornades de presentació de la nova versió dels ESG organitzades per ACPUA i Unibasq els passats 18 i 19 de juny.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008