79

Octubre 2015

14.07.2015

Visita d'experts d'universitats russes a AQU Catalunya

150714_russos

En el marc del projecte TEMPUS PACAgro per a la creació d'una agència d'avaluació russa especialitzada en l'assegurament de la qualitat dels programes universitaris d'Enginyeria Agrícola, AQU Catalunya ha rebut una representació d'experts procedents d'universitats russes.

Aquests acadèmics formen part del nucli inicial encarregat del disseny d'aquesta agència. Procedents de Moscou, Sant Petersburg i Kazan, els experts s'han interessat pels sistemes de treball d'AQU Catalunya, concretament sobre el finançament, la gestió econòmica, el model d'avaluació i els sistemes d'indicadors.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008