79

Octubre 2015

10.07.2015

Reunió del projecte PACAgro

150710_Pacagro

Els primers dies de juliol va tenir lloc a Kazan, Rússia, la trobada per desenvolupar els processos i estàndards que hauran de formar part de la futura agència russa d'avaluació dels ensenyaments universitaris d'enginyeria agrícola.

La Universitat de Lleida i AQU Catalunya, que són membres del consorci TEMPUS PACAgro, van participar en aquesta reunió com a organitzacions internacionals assessores.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008