79

Octubre 2015

22.09.2015

Una delegació de Romania visita AQU Catalunya

150922_romania

Una dotzena de professors romanesos de la Universitat Politècnica de Bucarest, la Universitat de Brasov i la Universitat de Galati ha visitat AQU Catalunya per conèixer de primera mà els processos d'avaluació de titulacions i professorat que realitza l'Agència.

També han conegut el treball que duu a terme AQU Catalunya en el desenvolupament de referents i indicadors de qualitat i en el camp de la inserció laboral de graduats universitaris.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008