79

Novembre 2015

04.09.2015

Participació d'AQU Catalunya en el projecte SHARE a l'ASEAN

150904_jakarta Foto de British Council Indonesia

AQU Catalunya participa en el projecte SHARE a la zona de l'ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) en representació d'ENQA. A finals d'agost, a la seu del secretariat de l'ASEAN a Jakarta, va tenir lloc el primer encontre sobre polítiques en l'àmbit de l'ensenyament superior. El projecte SHARE, finançat per la UE, pretén aportar l'experiència europea en l'establiment de l'EEES al context dels països de l'ASEAN que es troben articulant processos de convergència.

ENQA i AQAN (ASEAN Quality Assurance Network), la seva homòloga a la zona, coordinen el grup expert en polítiques d'assegurament de la qualitat en l'ensenyament superior. El treball principal del grup està dedicat a proposar estratègies regionals per a l'assegurament intern i extern de la qualitat en els sistemes universitaris de l'ASEAN.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008