79

Octubre 2015

31.08.2015

Conveni de col·laboració entre AQU Catalunya i dos col·legis professionals

150727_conveni enginyers Foto del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

El 27 de juliol s'ha signat el conveni de col·laboració entre AQU Catalunya i els col·legis d'Arquitectes i d'Enginyers Industrials de Catalunya mitjançant el qual els seus professionals podran participar com a experts externs en els processos d'avaluació, certificació i acreditació de l'Agència dels estudis respectius amb l'objectiu d'aportar la seva visió experta en l'àmbit professional.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008