79

Octubre 2015

03.08.2015

Ocupabilitat i competčncies dels graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions

Ocupabilitat i competčncies dels graduats recents

Aquest informe proporciona informació de la visió dels ocupadors sobre les competències i la formació dels graduats recents. La perspectiva dels ocupadors complementa la dels graduats universitaris, recollida en els estudis d'inserció laboral. A més, aquest estudi situa Catalunya en perspectiva internacional, ja que és comparable a estudis europeus com ara l'Eurobaròmetre (Eurobarometer). En aquesta publicació no s'inclouen els àmbits sanitari i educatiu, per als quals s'han duta terme enquestes a part, ateses les seves especificitats.

La publicació està disponible en català, castellà i anglès:

PDF Ocupabilitat i competències dels graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions

PDF Empleabilidad y competencias de los recién graduados: la opinión de empresas e instituciones

PDF Employers' perceptions of the employability and skills of recent graduates in Catalonia

L'estudi d'Ocupadors s'emmarca dins d'un projecte més ampli que pretén aportar la visió de les empreses i les institucions sobre l'ocupabilitat de la població graduada recentment. L'Obra Social "la Caixa" col·labora en el projecte el qual compta també amb la implicació de les universitats catalanes i el govern de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Departament d'Ensenyament, Departament de Funció Pública i Departament de Salut).

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008